Михайлівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Програма забезпечення потреб населення Михайлівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області у соціальних послугах на 2024 рік.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням № 65 виконавчого комітету

Михайлівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

від 19.03.2024року

 

Програма забезпечення потреб населення Михайлівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області у соціальних послугах на 2024 рік.

 1. Проблеми, на розв’язанняякихспрямованаПрограма, та обґрунтуваннянеобхідностіїхрозв’язання

Турбота  про людей,  які перебувають у складнихжиттєвихобставинах – один  з  основнихнапрямівсоціальноїполітики  як громади, так і держави в цілому. В сучаснихекономічних умовах вона набуває особливого значення. Головне спрямування соціальної політики – створення комплексу правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, основною метою яких є поліпшення або відтворення життєдіяльності ,соціальної адаптації, повернення до повноцінного життя осіб, які потребують соціальних допомог і послуг. Програма забезпечення потреб населення Михайлівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області у соціальних послугах  на 2024 рік (далі – Програма) розроблена відповідно до статей 26,61 та 64 Законів України «Про місцеве самоврядування», « Про соціальні послуги», «Про соціальні роботу з сім’ями ,дітьми та молоддю», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та згідно з іншими нормативними актами.

2. Сучасний стан вирішення проблем в Комунальному закладі Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області (далі – ЦНСП) веде облік соціально незахищених категорій населення Михайлівської ТГ та реалізовує державні соціальні програми, в ході яких здійснюються заходи щодо поліпшення становища громадян похилого віку, ветеранів війни, осіб з інвалідністю та  інших соціально – незахищених категорій населення та людей що опинилися в складних життєвих обставинах. ЦНСП функціонує з 14.05.2018 року, де працює 27 чоловік. В Центрі працюють 18 соціальних робітників, які надають соціальні послуги за місцем проживання, особам які їх потребують. Також в ЦНСП працює фахівець із соціальної роботи - який надає послуги з питань соціального захисту населення; перукар – працює щоденно надаючи свої послуги і за виїздом в села Михайлівської ТГ; швачка – щоденно обслуговує людей в с. Михайлівка. В ЦНСП функціонує послуга   «Соціальне таксі», також є пункт прокату технічних засобів реабілітації, банк одягу та взуття.

 

 

 

 

 

 1. Мета Програми.

Метою Програми є  вирішення невідкладних питань, організаційного, матеріально – технічного,медичного та соціально – побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 1. Основні завдання Програми:
  1. Формування комплексної системи соціального захисту та медичного забезпечення громадян похилого віку, осіб з інвалідністю, ветеранів війни та інших громадян, які потребують соціальної підтримки;
  2. Забезпечення соціального супроводження, патронаж сімей;
  3. Визначення потреб населення Михайлівської громади у соціальних послугах, виконання програм надання соціальних послуг, розроблення за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах;
  4. Подання статистичних та інформаційно-аналітичних матеріалів стосовно наданих соціальних послуг і проведеної роботи;
  5. Забезпечення захисту персональних даних отримувачів соціальних послуг;
  6. Підвищення якості соціального обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  7. Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення з метою їх підтримки і профілактики можливої асоціальної поведінки;
  8. Забезпечення соціальної і матеріальної допомоги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  9. Розвиток волонтерського руху з метою надання соціальних допомог і послуг громадянам похилого віку та особам які перебувають у складних життєвих обставинах, чи постраждали від насильства чи торгівлі людьми.
 2. Очікувані результати виконання Програми.

Виконання заходів Програми сприятиме:

  1. вирішенню невідкладних питань організаційного, матеріально – технічного, медичного та соціально – побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах;
  2. удосконаленню механізмів адресної підтримки незахищених верств населення з урахуванням матеріального стану та їх умов проживання;
  3. посилення адресної соціальної підтримки вразливих верств населення;
  4. розвитку благодійництва у сфері надання різних видів соціальної допомоги та послуг соціально вразливим верствам населення.
 1. Обсяги та джерела фінансування Програми.

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок коштів бюджету сільської ради та інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

 1. Контроль за виконанням Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюють - виконавчий комітет Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області та постійна комісія з питань соціального захисту населення, охорони здоров'я, освіти і культури.

 

 

 

 

ПАСПОРТ

Програма забезпечення потреб населення Михайлівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області у соціальних послугах на 2024 рік.

 

1.

Ініціатори розроблення Програми

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

 

2.

Підстава для прийняття Програми

статті 26, 61 та 64 Законів України «Про місцеве самоврядування», « Про соціальні послуги», «Про соціальні роботу з сім’ями ,дітьми та молоддю», «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей», «Про основи соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» та згідно з іншими нормативними актами.

3.

Розробники Програми

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

 

4.

Співрозробники Програми

-

5.

Відповідальний виконавець

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області.

 

6.

Учасники Програми

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області. Громадяни похилого віку, ветерани війни, особи з інвалідністю та  інші соціально – незахищені категорій населення та люди що опинилися в складних життєвих обставинах

 

7.

Термін реалізації

2024 рік

8.

Мета Програми

Вирішення невідкладних питань, організаційного, матеріально – технічного, медичного та соціально – побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів необхідних для реалізації Програми, всього, в тому числі:

3900,00 тис. грн.

 

Коштів бюджету сільської ради

3900,00 тис.грн.

 

Коштів обласного бюджету

-

 

Коштів державного бюджету

-

 

Коштів інших джерел

-

10.

Очікувані результати виконання

Вирішення невідкладних питань, організаційного, матеріально – технічного, медичного та соціально – побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

11.

Ключові показники ефективності

Відсоток осіб, фактично охоплених соціальною підтримкою відносно кількості запланованих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАХОДИ

Програма забезпечення потреб населення Михайлівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області у соціальних послугах на 2024- рік.

№ п/п

Зміст заходів

Строк виконання

Виконавці

Джерела фінансування

Обсяги фінансування тис. грн.

Очікуваний результат

1.

Заробітна плата

Протягом 2024 року

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Місцевий бюджет

3090,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вирішення невідкладних питань, організаційного, матеріально – технічного, медичного та соціально – побутового обслуговування громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Нарахування на оплату праці

Протягом 2024 року

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Місцевий бюджет

679,823

3.

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар:

-Мастило для авто

-фільтр автомобільний

-канцтовари

-дизельне паливо

Протягом 2024 року

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Місцевий бюджет

 

 

 

 

107,073

 

3,5

 

1,5

2,074

 

99,999

4.

Оплата послуг (крім комунальних):

-програмні забезпечення

-обслуговування авто «Соц таксі»

Протягом 2024 року

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Місцевий бюджет

 

 

16,00

 

8,5

 

7,5

5.

Оплата водопостачання та водовідведення

Протягом 2024 року

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Місцевий бюджет

1,00

5.

Оплата водопостачання та водовідведення

Протягом 2024 року

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Місцевий бюджет

1,00

5.

Оплата електроенергії

Протягом 2024 року

Комунальний заклад Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського району Полтавської області

Місцевий бюджет

6,00

 

Всього:

 

3900,00

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ

Програма забезпечення потреб населення Михайлівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області у соціальних послугах на 2024- рік.

 

№ з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початку Програми

Виконання Програми 2023 рік

І. Показники витрат

1.

Фінансові витрати

Тис. грн.

 

 

ІІ. Показники Продукту

1.

Кількість осіб охоплених соціальною підтримкою

Осіб

 

 

ІІІ. Показник ефективності

1.

Витрати на 1 особу на календарний рік для надання соціальної підтримки

Грн.

 

 

ІV. Показники якості

1.

 Відсоток осіб, фактично охоплених соціальною підтримкою відносно кількості запланованих

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програма забезпечення потреб населення Михайлівської територіальної громади Полтавського району Полтавської області у соціальних послугах на 2024- рік.

Тис. грн.

Обсяги коштів, що пропонується залучити на виконання Програми

Етапи виконання програми

Всього витрат на виконання програми в 2024 році

2023 рік

2024 рік

Обсяг ресурсів, всього, в тому числі:

3735,00

3900,00

3900,00

Державного бюджету

-

-

-

Обласного бюджету

-

-

-

Бюджету сільської ради

3735,00

3900,00

3900,00

Кошти інших джерел

-

-

-

 

 

Секретар сільської ради                                                                 Ольга ГРИНЧУК

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь