Михайлівська громада
Полтавська область, Полтавський район

Порядок міжвідомчої взаємодії з виявлення та організації надання соціальних послуг дітям та сім’ям, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах Михайлівської територіальної громади

Затверджено

 Рішенням виконавчого комітету

Михайлівської сільської ради

Полтавського району Полтавської області

Від 19.03.2024 року № 66

 

 

Порядок

міжвідомчої взаємодії з виявлення та організації надання соціальних послуг дітям та сім’ям, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах Михайлівської територіальної громади

 

 

 

І. Загальні положення

1.1. Порядок міжвідомчої взаємодії з виявлення та організації надання соціальних послуг дітям та сім’ям, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах Михайлівської  територіальної громади (далі – Порядок) визначає механізм взаємодії сільського голови, виконавчих органів Михайлівської сільської ради, закладів соціального захисту населення, освіти, охорони здоров’я, уповноважених органів Національної поліції України, інших організацій, установ, підприємств, фізичних осіб-підприємців, діяльність яких пов’язана з наданням послуг дітям і сім’ям із дітьми, під час виявлення, розгляду звернень та повідомлень про таких дітей та сімей, забезпечення надання їм необхідної допомоги з урахуванням їхніх потреб.

 

1.2.      У цьому Порядку терміни вживаються в значенні, наведеному в законах України «Про охорону дитинства», «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей».

 

1.3. Порядок розроблено відповідно до зазначених у п.1.2 законів України та Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов'язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866, Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585, Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587, Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658.

 

1.4. Порядок є організаційним документом, основною метою якого є визначення шляхів забезпечення виявлення дітей та сімей, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, та організації надання їм послуг відповідно до індивідуальних потреб.

 

1.5. Серед населення територіальної громади на постійній основі проводиться соціально-профілактична робота, спрямована на запобігання потраплянню дітей та сімей у складні життєві обставини, домашньому насильству та жорстокому поводженню з дітьми.

 

1.6. Дія цього Порядку поширюється на:

 

  • дітей, сім’ї з дітьми та вагітних жінок з числа вразливих груп населення, та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі – діти, сім’ї, особи), у значенні, наведеному в Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587;
  • дітей, щодо яких встановлено або отримано інформацію про наявність (у тому числі ймовірну) чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини, про жорстоке поводження з дитиною, загрозу її життю або здоров’ю, відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585.

 

1.7. Застосування Порядку ґрунтується на засадах:

мультидисциплінарного підходу – об’єднання зусиль фахівців різних спеціальностей в найкращих інтересах дитини;

пріоритету інтересів дитини, врахування її думки під час вирішення питань, що стосуються її життя;

конфіденційності інформації та збереження персональних даних про дитину, сім’ю, особу;

належної уваги до потреб кожної дитини, сім’ї, особи та вироблення найкращих шляхів для забезпечення необхідної допомоги;

поваги та неупередженого ставлення до дитини, сім’ї, особи, забезпечення пріоритетності їх прав і законних інтересів;

недопущення дискримінації за будь-якою ознакою (статі, раси, мови, релігійних, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, належності до національної меншини, майнового стану, громадянства, віку, стану здоров’я, інвалідності, сімейного стану, статусу біженця, внутрішньо переміщеної особи чи іншої визначеної законодавством категорії мігрантів тощо).

ІІ. Виявлення дітей, сімей та осіб, що належать до вразливих категорій населення або перебувають у складних життєвих обставинах

 

2.1. Виявлення дітей, сімей та осіб, що належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах та проживають/перебувають на території Михайлівської сільської територіальної громади забезпечують у процесі виконання службових/посадових обов’язків посадові особи, працівники:

апарату Михайлівської сільської ради та її виконавчого комітету,

відділу освіти та гуманітарної політики виконавчого комітету Михайлівської сільської ради,

cлужби у справах дітей виконавчого комітету Михайлівської сільської ради (далі – служба у справах дітей),

КЗ Центр надання соціальних послуг Михайлівської сільської ради Полтавського  району Полтавської області» (далі – КЗ «ЦНСП»),

закладів освіти,

КЗ «Михайлівський центр культури, дозвілля та спорту»,

КЗ «Бібліотека-інформаційний центр Михайлівської сільської ради»,

КНП «Михайлівська сільська лікарня»,

поліцейської станції,

Відділу «Центр надання адміністративних послуг Михайлівської сільської ради» (далі – ЦНАП),

інших організацій, установ, підприємств, фізичних осіб-підприємців, діяльність яких пов’язана з наданням послуг дітям і сім’ям із дітьми (далі – суб’єкти взаємодії).

 

Координацію діяльності щодо виявлення та захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а також безпосереднє ведення їх справ здійснює служба у справах дітей.

 

Виявлення ознак, що можуть свідчити про приналежність дитини, сім’ї, особи до вразливих категорій населення, або чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини (далі – ознаки), наведених у Додатку 1,  під час виконання своїх професійних або службових обов’язків першочергово здійснюють, зокрема серед:

вагітних жінок, дітей та сімей з дітьми раннього віку – працівники КНП «Михайлівська сільська лікарня»;

дітей дошкільного та шкільного віку - працівники закладів освіти;

дітей, які цілодобово перебували або перебувають у закладі інституційного догляду та виховання дітей, випускників цих закладів та осіб із їх числа - працівники служби у справах дітей, КУ «ЦНСП», закладів освіти та КНП «Михайлівська сільська лікарня».

 

Також ознаки можуть бути виявлені працівниками КУ «ЦНСП» серед дітей та сімей з дітьми під час контролю за цільовим використанням державної допомоги при народженні дитини.

 

З метою виявлення серед вагітних жінок ознак, що можуть свідчити про ризик покинення дитини після народження у пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров’я/ ризик відмови забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я / намір підкинути дитину або влаштувати до закладу інституційного догляду та виховання дітей, беруться до уваги ознаки, наведені у Додатку 2.

 

2.2. В ході виявлення дитини, сім’ї, особи представник суб’єкта взаємодії інформує особу, батьків або інших законних представників дитини (далі - батьки) про можливість отримати соціальні послуги та мотивує звернутися до КУ «ЦНСП», надає необхідні контакти для звернення. Також суб’єкт має повідомити особі, батькам про направлення інформацію про їх ситуацію до сільського голови /КУ «ЦНСП» з метою забезпечення необхідної для них допомоги.

 

2.3. Виявлення також відбувається шляхом звернення дитини, будь-кого з членів сім’ї, особи, в тому числі з числа їх родичів або соціального оточення в усній та (або) письмовій формі, зокрема по телефону, шляхом електронного листування, особистого звернення до представника будь-якого з суб’єктів взаємодії. У разі звернення особи до ЦНАП за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, одноразової матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, ЦНАП інформує таку особу (у тому числі шляхом надання відповідних друкованих інформаційних матеріалів) про соціальні послуги, якими вона може скористатися, умови та порядок їх отримання та надсилає в КУ «ЦНСП» повідомлення про необхідність оцінювання потреб дитини, сім’ї, особи у соціальних послугах.

 

2.4. У разі встановлення ознак представником суб’єкта взаємодії  протягом одного робочого дня здійснюється інформування про це керівника суб’єкта взаємодії. Керівник суб’єкта взаємодії, не пізніше ніж протягом наступного робочого дня, направляє повідомлення до сільського голови /КУ «ЦНСП» за формою, встановленою у Додатку 4,  у письмовій або електронній формі на адресу , або повідомляє телефоном .

 

Якщо повідомлення стосується дитини, інформація надається також службі у справах дітей за номером телефону 0669092350 або направляються на електронну адресу: mihalivskasr@ukr.net  Усі звернення і повідомлення стосовно дітей негайно реєструються суб’єктами в журналі обліку звернень і повідомлень стосовно дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах (Додаток 5).

 

Якщо виявлено ознаки, які свідчать, що особа є постраждалою від домашнього насильства, насильства за ознакою статі, або заступником сільського голови отримано відповідну заяву, за наявності добровільної поінформованої згоди постраждалої особи не пізніше однієї доби  інформується поліцейський офіцер громади або уповноважений орган Національної поліції за скороченим номером телефону «102» та вживаються заходи, передбачені пунктами 33-35 Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. № 658.

 

КНП «Михайлівська сільська лікарня» забезпечує невідкладне інформування органів і підрозділів поліції про всі факти звернення та доставлення до закладів охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру (вогнепальних, колотих, різаних, рубаних, забитих поранень) та записують відомості про такі факти в журналі обліку фактів звернення та доставлення до закладу охорони здоров’я осіб у зв’язку із заподіянням їм тілесних ушкоджень кримінального характеру та інформування про такі випадки органів та підрозділів поліції, форма якого наведена в додатку до наказу Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства охорони здоров’я України від 06.07.2016 №612/679.

 

2.5. Якщо ознаки, що можуть свідчити про приналежність дитини, сім’ї, особи до вразливих груп населення або наявність чинників складних життєвих обставин, встановлені безпосередньо фахівцем із соціальної роботи/повідомлення про таку дитину, сім’ю, особу отримано КУ «ЦНСП», протягом п’яти робочих днів з дати виявлення/отримання повідомлення проводиться оцінювання потреб дитини, сім’ї, особи у соціальних послугах за формою, встановленою наказом Мінсоцполітики від 13.07.2018 № 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах», із залученням у разі потреби психолога, медичного працівника закладу охорони здоров’я, педагогічного працівника закладу освіти та/або інклюзивно-ресурсного центру, інших фахівців.

 

2.6. Виявлення дітей, сімей, осіб забезпечується також під час визначення потреб населення Михайлівської територіальної громади у соціальних послугах в процесі збору та аналізу інформації про дітей, осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, або які перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити складні життєві обставини. В ході зазначеної діяльності заступник сільського голови здійснює аналіз отриманих даних від суб’єктів взаємодії про дітей, сімей, осіб, які перебувають у них на обліку, отримують різні види послуг, відповідно до форм, передбачених у Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/територіальної громади у соціальних послугах, затвердженому Мінсоцполітики. Зібрані дані можуть бути використані для визначення потенційних отримувачів соціальних послуг, проведення оцінювання їхніх потреб, забезпечення необхідної допомоги та втручання відповідно до потреб.

 

ІІІ. Розгляд повідомлення та організація надання соціальних послуг

 

3.1. Сільський голова не пізніше ніж протягом наступного робочого дня після отримання повідомлення про дитину, сім’ю, особу передає інформацію КУ «ЦНСП» для проведення оцінювання їхніх потреб у соціальних послугах.

 

3.2. У випадку отримання звернення/повідомлення (письмового або усного) про ознаки домашнього насильства, загрози життю чи здоров’ю дитини/особи та необхідність надання соціальних послуг екстрено (кризово), оцінювання потреб не проводиться.

 

Рішення про надання послуг екстрено (кризово) приймається КУ «ЦНСП» невідкладно. Надання соціальної послуги кризового та екстреного втручання відповідно до державного стандарту забезпечується  протягом однієї доби з моменту виявлення. В межах цієї послуги забезпечується психологічна підтримка та консультування (в тому числі телефоном), взаємодія з іншими фахівцями та службами (у разі потреби виклик екстреної медичної допомоги за коротким номером “103”, поліцейського офіцера громади тощо).

 

3.3. Якщо за результатами оцінювання потреб підтверджується перебування дитини, сім’ї, особи у складних життєвих обставинах або приналежність до вразливої групи населення, фахівець із соціальної роботи складає акт за формою, встановленою наказом Мінсоцполітики від 13.07.2018 № 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах», з пропозиціями щодо переліку соціальних послуг, яких потребує особа/ сім’я, який не пізніше наступного робочого дня подається до заступника сільського голови  для прийняття рішення про надання соціальних послуг. Сім’я, особа береться на облік КУ «ЦНСП».

 

Також фахівець із соціальної роботи надає сім’ї, особі допомогу в оформленні заяви про надання соціальних послуг і пакету документів, що додаються до неї, відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587. Якщо особа через похилий вік, інвалідність, стан здоров’я, догляд за дитиною або інші обставини не може особисто подати заяву та пакет документів, зазначені документи до заступника сільського голови передає фахівець із соціальної роботи.

 

У разі підтвердження факту наявності складних життєвих обставин дитини копія акту оцінки потреб сім’ї/особи передається до служби у справах дітей протягом одного робочого дня після його підписання.

 

Служба у справах дітей після отримання від КУ «ЦНСП» копії акту оцінки потреб сім’ї/особи, приймає рішення про взяття дитини на облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585.

 

3.4. Заступник сільського голови для прийняття рішення про надання соціальних послуг, а також у разі відсутності надавачів необхідних соціальних послуг у територіальній громаді за місцем проживання дитини, сім’ї, особи, або якщо запропонована соціальна послуга задовольняє потреби лише частково, діє відповідно до п. 40, 41 Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587.

 

3.5. Рішення про обов’язкове надання соціальних послуг приймається щодо наступних цільових груп:

-          батьків, які не виконують батьківські обов’язки;

-          осіб, які вчинили насильство за ознакою статі, домашнє насильство чи жорстоке поводження з дітьми;

-          осіб, до яких застосовуються заходи пробації відповідно до закону;

-          осіб, яких судом направлено на проходження програми для кривдників.

 

3.6. Соціальні послуги надаються відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики.

 

3.7. Якщо за результатами оцінювання потреб підтверджується перебування дитини, сім’ї, особи у складних життєвих обставинах і, відповідно до соціальної картки особи/сім’ї, затвердженої наказом Міністерства соціальної політики України від 3 липня 2018 року № 1005, випадок кваліфікується як середньої складності або складний, то формується міждисциплінарна команда, склад якої визначається наказом директора КУ «ЦНСП»  залежно від виявлених потреб дитини, особи/сім’ї.

 

Для організації соціального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, за рішенням виконавчого комітету Михайлівська сільської ради у кожному окремому випадку утворюється міждисциплінарна команда, організацію діяльності якої забезпечує служба у справах дітей, зокрема, планує, забезпечує підготовку та проведення засідань, координує виконання плану індивідуального захисту дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, проводить моніторинг виконання заходів плану.

 

Склад міждисциплінарної команди визначається з урахуванням обставин випадку дитини та результатів оцінювання потреб дитини та її сім’ї. До складу команди можуть бути включені фахівець із соціальної роботи, психолог, медичний працівник закладу охорони здоров’я, поліцейський офіцер громади, педагогічний працівник закладу освіти, в якому виховується/навчається дитина, староста населеного пункту, в якому проживає дитина, тощо. Члени міждисциплінарної команди беруть участь у складанні індивідуального плану соціального захисту дитини, у виконанні заходів плану, надають пропозиції для внесення змін до плану, у разі потреби, і з урахуванням динаміки його реалізації.

 

До участі у засіданнях міждисциплінарної команди запрошуються батьки, діти, які досягли такого віку та рівня розвитку, що можуть брати участь у прийнятті рішень, щодо їх власного життя, інші фахівці, представники органів місцевого самоврядування залучені до роботи з дитиною та її сім’єю.

 

3.8. У разі отримання від заступника сільського голови  повідомлення про рішення щодо надання соціальної послуги або послуг дитині, сім’ї, особі КУ «ЦНСП» зобов’язаний у строк, що не перевищує 7 робочих днів, вжити заходів для надання послуги відповідно до вимог державного стандарту шляхом підписання договору про надання соціальних послуг з отримувачем послуг або його законним представником, складення індивідуального плану надання соціальної послуги.

 

3.9. Якщо протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про надання соціальної послуги або послуг, сім’я з дитиною (батьки дитини), особа відмовилися від співпраці або постійно уникають контактів з представниками КУ «ЦНСП» та не підписали договір про надання соціальних послуг з КУ «ЦНСП», про це інформується заступник сільського голови  і служба у справах дітей (якщо питання надання соціальних послуг стосується дитини) для вжиття ними заходів із захисту дитини/дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. При цьому КУ «ЦНСП» має поінформувати про вжиті ним заходи для забезпечення роботи з сім’єю, особою, зокрема, здійснення візитів, контактування телефоном, проведення мотиваційного консультування, тощо.

 

3.10. Якщо КУ «ЦНСП» надає дитині та сім’ї одночасно кілька соціальних послуг, укладається один договір про надання соціальних послуг та складається один індивідуальний план надання соціальних послуг.

 

3.11. КУ «ЦНСП» приймає рішення про завершення надання соціальних послуг відповідно до вимог державного стандарту та в порядку і на умовах визначених Законом України “Про соціальні послуги” та Порядком організації надання соціальних послуг, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587.

 

IV. Реагування на випадки виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах внаслідок жорстокого поводження з ними або наявності загрози їх життю чи здоров’ю

 

4.1. Розгляд звернень та повідомлень про дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, забезпечення їх безпеки, а також надання необхідної допомоги з урахуванням потреб, забезпечується відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585 (далі - Порядок забезпечення соціального захисту дітей).

 

4.2. У разі отримання службою у справах дітей повідомлення про дитину, яка постраждала від жорстокого поводження, та/або життю і здоров’ю якої загрожує небезпека, служба невідкладно організовує візит за місцем перебування дитини спільно з поліцейським офіцером громади, медичним працівником закладу охорони здоров’я та фахівцем із соціальної роботи КУ «ЦНСП».

 

Під час візиту проводиться оцінка рівня безпеки дитини та складається відповідний Акт, форма якого є додатком до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866. За потреби, надається послуга кризового та екстреного втручання. До проведення оцінки рівня безпеки дитини можуть бути додатково залучені інші суб’єкти в межах їхніх повноважень.

 

У випадку виявлення (підтвердження) фактів жорстокого поводження з дитиною, загрози її життю чи здоров’ю, медичний працівник діє відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження Порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства, та надання їм медичної допомоги» від 01.02.2019 р. № 278. У разі потреби забезпечує надання невідкладної медичної допомоги та госпіталізацію дитини до закладу охорони здоров’я.

 

Якщо внаслідок вчинення домашнього насильства дитина постраждала разом з одним із батьків вона може бути влаштована разом з ним до відділення для постраждалих від домашнього насильства на базі Центру соціально-психологічної допомоги у м. Трускавець або іншого закладу, який надає соціальну послугу притулку для постраждалих від домашнього насильства, що включений до Реєстру надавачів соціальних послуг.

 

4.3. Після надання соціальної послуги екстреного та кризового втручання фахівець із соціальної роботи протягом одного робочого дня інформує заступника сільського голови  про її результати, та протягом п’яти робочих днів проводить оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах за формою, встановленою наказом Мінсоцполітики від 13.07.2018 № 1005 «Про затвердження форм обліку соціальної роботи з сім’ями/особами, які перебувають у складних життєвих обставинах».

 

4.4. Служба у справах дітей протягом семи робочих днів з дати отримання повідомлення про виявлення дитини приймає рішення про взяття на облік дитини, яка перебуває у складних життєвих обставинах, у зв’язку із жорстоким поводженням з нею або наявності загрози життю чи здоров’ю дитини відповідно до Порядку забезпечення соціального захисту дітей.

 

4.5. У випадку рішення про тимчасове відібрання дитини забезпечується її влаштування у сім’ю родичів або знайомих, відповідно до наказу служби у справах дітей, або у сім’ю патронатного вихователя, відповідно до Порядку створення та діяльності сім’ї патронатного вихователя, влаштування, перебування дитини в сім’ї патронатного вихователя, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2021 р. № 893.

 

За відсутності можливості влаштування дитини в сім’ю родичів або знайомих або у сім’ю патронатного вихователя забезпечується влаштування у притулок для дітей служби у справах дітей Полтавської обласної державної адміністрації.

 

4.6. Протягом періоду тимчасового влаштування дитини вживаються заходи для усунення причин, які призвели до виникнення складних життєвих обставин, забезпечується надання необхідних послуг сім’ї дитини щодо створення умов для повернення дитини в сім’ю. Міждисциплінарна команда приймає рішення про завершення роботи з дитиною, якщо ситуація у сім’ї змінилася до стану, що дозволяє залишити дитину з батьками або повернути її у сім’ю з тимчасової форми влаштування. У разі, якщо сім’я відмовляється від соціальних послуг або припиняє їх отримання без поважних причин, приймається рішення для вжиття дієвих заходів щодо збереження або позбавлення батьків батьківських прав.

 

V. Реагування на випадки виявлення серед вагітних жінок ознак, що можуть свідчити про ризик покинення дитини після народження у пологовому будинку або іншому закладі охорони здоров’я/ ризик відмови забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров’я / намір підкинути дитину або влаштувати до закладу інституційного догляду та виховання дітей

 

5.1. У випадку виявлення серед вагітних жінок/ породіль ознак, наведених  у Додатку 2, суб’єкт взаємодії протягом наступного робочого дня повідомляє про це заступника сільського голови / КУ “ЦНСП” для організації проведення оцінювання потреб жінки та її сім’ї в соціальних послугах, вжиття заходів із соціальної підтримки жінки та її сім’ї і створення сприятливих умов для виконання обов’язків з виховання та утримання дитини.

 

5.2. Якщо під час вагітності або після народження виявлені порушення здоров’я дитини, які вимагають обстеження та лікування/ спеціального догляду/ підтримки сім’ї дитини, працівник закладу охорони здоров’я мотивує батьків дитини звернутися до  КУ «ЦНСП» для отримання соціальних послуг та до територіально найближчого центру/відділення раннього втручання.

 

Інформація про таку жінку/ сім’ю також передається працівником закладу охорони здоров’я, у строк не пізніше трьох робочих днів, до сільського голови  та/або КУ «ЦНСП» у письмовій або електронній формі на адресу 
mih_tercentr@ukr.net або телефоном 0677475579 з метою проведення оцінювання потреб жінки та її сім’ї у соціальних послугах, про що жінка/сім’я має бути повідомлена.

 

5.3. При виявленні наміру батьків (матері або батька), інших родичів або законного представника відмовитися забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я адміністрація закладу охорони здоров’я негайно повідомляє про таку дитину службу у справах дітей та заступника сільського голови /КУ “ЦНСП”.

 

КУ “ЦНСП” зобов’язаний з’ясувати обставини, що призвели до наміру відмовитися забрати дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров’я, провести у разі потреби відповідну роботу із соціальної підтримки матері з метою зміни її намірів і створення сприятливих умов для виконання нею обов’язків з виховання та утримання дитини та поінформувати у двомісячний строк службу у справах дітей про результати проведеної роботи. У разі, коли мати дитини не перебуває у шлюбі, служба у справах дітей вживає заходів, передбачених пунктом 7-1 Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866.

 

5.4. Якщо за результатами оцінювання потреб вагітної жінки/породіллі та її сім’ї визначено перебування жінки (сім’ї) у складних життєвих обставинах, то фахівець із соціальної роботи діє відповідно до розділу ІІІ даного Порядку.

 

У разі, якщо складні життєві обставини перешкоджають виконанню обов’язків з виховання та утримання дитини жінкою на сьомому - дев’ятому місяцях вагітності або матір'ю з дітьми, віком від народження до 18 місяців, рекомендовано організувати надання соціальних послуг Соціальним центром матері та дитини, а саме послуг з надання притулку, соціальної інтеграції та реінтеграції. Для цього сільський голова подає клопотання про надання соціальних послуг разом з відповідними документами Департаменту соціального захисту населення Полтавської обласної державної адміністрації для подальшого прийняття рішення про надання соціальних послуг Соціальним центром матері та дитини за адресою вул. Леонова, 10  с. Омельник, Кременчуцький р-н, Полтавська обл. (Omelnyk.best@yandex.ua, (0536) 73-88-74, 73-88-75, (097) 136-93-62).

 

5.5. При встановленні факту відмови батьків (матері або батька), інших родичів або законного представника забрати дитину з пологового будинку або іншого закладу охорони здоров'я, виявленні покинутої, підкинутої чи знайденої дитини, вживаються заходи зі складання відповідного акта, форма якого затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України від 17.12.2013  № 1095/1239.

 

 

VІ. Організація надання соціальних послуг дітям з інвалідністю/порушеннями здоров’я

 

6.1. У випадку виявлення дитини з ознаками порушення здоров’я, наведеними у Додатку 3, що потребують обстеження для забезпечення необхідної допомоги, будь-який із суб’єктів взаємодії рекомендує батькам дитини звернутися до лікаря загальної практики-сімейного лікаря (лікаря-педіатра), якому подана декларація про вибір лікаря, або до КНП «Михайлівська сільська лікарня».

 

Інформація про таку дитину та її сім’ю також передається суб’єктом взаємодії, який виявив таку дитину, у строк не пізніше трьох робочих днів, до заступника сільського голови /КУ «ЦНСП»  у письмовій або електронній формі на адресу mih_tercentr@ukr.net або телефоном 0677475579 з метою проведення оцінювання потреб дитини та її сім’ї, про що повідомляється батькам дитини.

 

6.2. В процесі оцінювання потреб дитини та її сім’ї, фахівець із соціальної роботи з’ясовує, чи зверталися батьки до надавачів медичних та інших послуг у зв’язку зі станом здоров’я дитини та чи забезпечується дитина необхідними соціальними, медичними, реабілітаційними та освітніми послугами, відповідно до її віку та потреб; мотивує їх до звернення у відповідні заклади/установи, зокрема :

 

  • педіатра/сімейного лікаря для забезпечення обстеження стану здоров’я та розвитку дитини;

для дітей віком 04 роки, які мають порушення розвитку або в яких є ризик виникнення таких порушень та їхнім сім’ям до центру/відділення раннього втручання для забезпечення дитини та її сім’ї послугою раннього втручання, яка є доступною за адресою: м.Полтава, вул. Івана Мазепи, 27-а, контактний номер телефону для запису на консультацію +380504033447

  •  
  • для дітей з інвалідністю до реабілітаційної установи (відділення) для отримання реабілітаційних послуг за коштипередбачені у державному бюджеті та/або надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації) в реабілітаційних установах комунальної та державної форми власності;
  • для дітей щодо розвитку яких є занепокоєння, незалежно від наявності інвалідності чи встановленого діагнозу до КУ «Інклюзивно-ресурсний центр» Полтавської міської ради для проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг та забезпечення системного кваліфікованого супроводу дитини з особливими освітніми потребами та її сім’ї.

 

6.3. Якщо за результатами оцінювання не виявлені ознаки перебування дитини та її сім’ї у складних життєвих обставинах, та дитина має встановлені порушення розвитку/інвалідність, то визначається потреба дитини та її сім’ї у соціальних послугах, спрямованих на задоволення потреб дитини та на попередження ризику потрапляння сім’ї дитини у складні життєві обставини, зокрема у послузі консультування, інформування, денного догляду для дітей з інвалідністю, супроводу під час інклюзивного навчання, тощо. Батьки дитини інформуються про соціальні послуги, та порядок звернення для їх отримання.

 

6.4. Якщо за результатами оцінювання визначено перебування сім’ї дитини у складних життєвих обставинах, то фахівець із соціальної роботи діє відповідно до розділу ІІІ даного Порядку. 

 

6.5. У випадку, якщо при проведенні оцінювання потреб дитини та її сім’ї фахівцем із соціальної роботи будуть виявлені ознаки порушення прав дитини з порушеннями розвитку/ інвалідністю, висновок про результати оцінювання передається до служби у справах дітей для здійснення заходів із соціального захисту дитини. Зокрема, якщо батьки дитини або особи, які їх замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків з виховання дитини, зокрема без поважних причин не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, не створюють умов для:

- отримання нею освіти,

- підготовки до самостійного життя,

-харчування, догляду, лікування, реабілітації (абілітації) дитини, що негативно впливає або може вплинути на її фізичний та психоемоційний розвиток,

то такі ситуації розцінюються як перебування дитини у складних життєвих обставинах та передбачають реагування відповідно до розділу IV даного Порядку.

 

VІІ. Моніторинг ефективності міжвідомчої взаємодії з питань виявлення та організації надання соціальних послуг дітям, сім’ям, особам, що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах

 

7.1. Сільський голова забезпечує моніторинг ефективності міжвідомчої взаємодії з питань виявлення та організації надання соціальних послуг дітям, сім’ям, особам що належать до вразливих груп населення, або перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом ведення форми моніторингу, наведеної в Додатку 6.

 

7.2. Щокварталу, не пізніше 10 числа місяця наступного за звітним кварталом, сільський голова узагальнює інформацію, що міститься в формі моніторингу, та готує аналітичну довідку щодо ефективності міжвідомчої взаємодії з питань виявлення та організації надання соціальних послуг дітям,  сім’ям, особам, яка подається заступнику селищного голови. За необхідності сільський голова надає КУ « ЦНСП» методичну підтримку з питань удосконалення роботи з організації допомоги дитині, сім’ї, особі, сприяє залученню до організації надання допомоги інших суб’єктів взаємодії.

 

7.3. Сільський голова раз на квартал проводить нараду із залученням представників суб’єктів взаємодії для обговорення проблемних питань міжвідомчої взаємодії та визначення шляхів  удосконалення роботи з організації допомоги дитині, сім’ї, особі.

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь