Михайлівська громада
Полтавська область, Полтавський район

ДПС інформує!

Дата: 11.06.2024 08:55
Кількість переглядів: 47

Легалізація заробітної плати: подолаємо проблему разом! 

 

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що своєчасна  та в  повному обсязі сплата податків і зборів – обов’язок  кожного  громадянина, визначений Конституцією України, та бізнес спільноти  відповідно до норм податкового  законодавства.

Однак, окремі  суб’єкти господарювання виплачують  заробітну  плату                             в «конвертах» та в розмірах, що є нижчими законодавчо встановленого рівня.

Результатом таких порушень є  недостатнє  фінансування   закладів   охорони  здоров’я, освіти, культури, низький  рівень   заробітної  плати  фахівців  бюджетних галузей - лікарів, учителів, працівників  культури, а  також  соціальних виплат  малозабезпеченим  сім’ям та сімям з  дітьми, внутрішньо переміщеним особам, пенсійних  виплат тощо. Особливо критичними є наслідки таких порушень  у період дії воєнного стану, коли Україна бореться з підступним ворогом.

Шановні платники податків! Шановні громадяни!

Ми разом повинні протидіяти таким негативним явищам, як використання  праці  найманих працівників без  оформлення трудових  відносин, адже період трудової діяльності, в якому не сплачується, зокрема, єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування,  не зараховується до страхового стажу працівника. Відповідно, такий працівник втрачає право на соціальні гарантії та пенсійні виплати у майбутньому, а суспільство недоотримує податки та збори.

Шановні працедавці! Дотримуйтесь норм чинного трудового та податкового законодавства! Пам’ятайте, що за вищевказані порушення передбачена адміністративна, фінансова та кримінальна відповідальність!

Шановні працівники! Ваше право – отримувати офіційну заробітну плату та відповідні соціальні гарантії, забезпечувати своїм  родинам  добробут і спокій. Пам’ятайте про це та не погоджуйтесь на незаконні пропозиції.

У випадках порушення трудового та податкового законодавства, пропонуємо звертатися за телефонами «гяряої лінії» Головного управління ДПС у Полтавській області за посиланням  https://poltava.tax.gov.ua/kontakti/ .

 

                                                                Головне управління ДПС у Полтавській області

 Фото без опису

 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з юридичних осіб: основні вимоги щодо заповнення декларації

 

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що форма податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10.04.2015 № 408 із змінами та доповненнями (далі – Декларація), передбачає заповнення додатка 1 (для об’єктів житлової нерухомості) та додатка 2 (для об’єктів нежитлової нерухомості), які є її невід’ємною частиною.

При заповненні платником податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки Декларації необхідно враховувати наступне:

- в заголовній частині додатків 1 та 2 до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, у рядку «Код за КАТОТТГ території територіальної громади» зазначається код за КАТОТТГ території територіальної громади, повноваження якої розповсюджуються на адміністративно-територіальні одиниці, на території яких розташовано об’єкти нерухомого майна;

- у графі 3 «Код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної громади» розд. І «Розрахунок податкового зобов’язання» додатків 1 та 2 зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці, на території якої розташовано об’єкти нерухомості;

- у графі 8 розд. І додатка 1 (додатка 2) до податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки зазначається інформація про реєстраційні дані об’єкта нерухомого майна (розмір частки/поділу загальної площі) у числовому значенні з двома знаками після коми, що відповідає даним, зазначеним у правовстановлюючих документах.

 

Головне управління ДПС у Полтавській області


Фото без опису

 

Адміністративне оскарження рішення комісій щодо неврахування таблиці даних: що треба знати платнику ПДВ?

Відповідно до пункту 3 Порядку розгляду скарги щодо рішення про відмову                        в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, про неврахування таблиці даних платника податку на додану вартість, про відповідність платника податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 року №1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних» (зі змінами, далі – Порядок) скарга подається платником ПДВ (далі – платник податку) протягом 10 робочих днів, що настають за днем прийняття рішення комісією регіонального рівня.

Згідно з пунктом 5 Порядку скарга подається платником податку в електронній формі засобами електронного зв’язку з дотриманням вимог Податкового кодексу України від               02 грудня 2011 року № 2755-VI (далі – ПКУ), Законів України від 22 травня 2003 року                № 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг», від 05 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» і реєструється ДПС у день її надходження (додатки 1 – 3).

Пунктом 6 Порядку визначено, що ДПС постійно розміщує на своєму вебсайті (за посиланням https://tax.gov.ua ) відомості щодо засобів електронного зв’язку, якими може подаватися скарга.

Скарга підписується та подається особисто платником податку або його уповноваженим представником. Якщо скарга підписується та подається уповноваженим представником платника податку, до неї додається належним чином завірена копія документа, який засвідчує повноваження такого представника відповідно до законодавства (п. 9 Порядку розгляду скарги).

Згідно з п. 10 Порядку скарга повинна містити дані про:

- найменування або прізвище, ім’я та по батькові платника податку, який подає скаргу;

- індивідуальний податковий номер платника податку;

- податковий номер або серію (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта);

- номер та дату оскаржуваного рішення комісії регіонального рівня;

- інформацію про причини незгоди платника податку з рішенням комісії регіонального рівня;

- відомості про оскарження рішення комісії регіонального рівня в судовому порядку;

- вимоги платника податку, який подає скаргу.

У разі подання скарги на рішення комісії регіонального рівня платник податку має право додати до скарги, зокрема, про неврахування таблиці даних платника ПДВ – пояснення та копії документів, які підтверджують інформацію, зазначену у таблиці даних платника ПДВ (п. 11 Порядку).

Рішення комісії центрального рівня не підлягає адміністративному оскарженню та може бути оскаржено в судовому порядку у строки, визначені ст. 56 ПКУ.

 

Головне управління ДПС у Полтавській області


Фото без опису

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

 

СЕКТОР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

 

субсайт вебпорталу ДПС: poltava.tax.gov.ua 

 

ПРЕСРЕЛІЗ

Для розміщення на:

субсайті вебпорталу ДПС 

та у соціальних мережах

 

        Повернути помилково та/або надміру сплачені суми грошових зобов’язань та пені

можна надіславши заяву через Електронний кабінет платника

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що  надіслати заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пенi (далі – Заява) платник податків має можливість через Електронний кабінет за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Подання Заяви здійснюється в режимі «Введення звітності» приватної частини Електронного кабінету за формою J/F 1302002.

Вхід до приватної частини Електронного кабінету відбувається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису.

Під час створення Заяви в режимі «Введення звітності» платник самостійно встановлює фільтр за параметрами: «рік», «період», «тип форми», зокрема «J(F)13 Запити».           З переліку електронних форм обирає необхідну форму Заяви (J/F 1302002), а потім відповідний територіальний орган ДПС: «регіон», «район» (за замовчуванням встановлено орган ДПС за місцем основної реєстрації).

У запропонованій формі необхідно заповнити відповідні поля електронного документа, підписати та надіслати Заяву, при цьому реєстраційні дані платника податків заповнюються автоматично.

До Заяви платник може подати копію одного платіжного документа. Для цього                     у вкладці «Додатки» необхідно обрати опцію «Додати» документ довільного формату (F/J 1360102) та заповнити обов’язкові поля форми.

Оскільки у полі «Дата сплати до бюджету» Заяви вказується інформація щодо одного платіжного документа відповідно до якого була помилково або надміру сплачена сума грошових зобов’язань або пені, то з метою повернення таких сум за кількома платіжними документами, платник подає окремі Заяви за кожним платіжним документом.
 
            Заява подається платником до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми.

Більш детально ознайомитися з відповідним роз’ясненням можна на вебпорталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (ЗІР) за посиланням https://zir.tax.gov.ua/  (категорія 135.03).

 

                        

Головне управління ДПС у Полтавській області

 

Завідувач сектору

інформаційної взаємодії                                                                             Ганна ТРЕТЬЯКОВА

 

Заступник начальника управління –

начальник відділу обліку платежів  та

зведеної звітності                                                                                         Ганна МАЧІТА

 

 ПОГОДЖЕНО                                               

В. о. начальника ГУ ДПС

у Полтавській області                                                                                 Алла РЯБКОВАФото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь