Михайлівська громада
Полтавська область, Полтавський район

ДПС інформує!

Дата: 21.05.2024 09:00
Кількість переглядів: 43

 

Зміни в персональних даних платника податків: який алгоритм дій  у разі зміни даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи  – платника податків

Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що у разі зміни даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків необхідно
 
подати заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за формою № 5ДР (далі – Заява за ф. № 5ДР) та документ, що посвідчує особу (після пред’явлення повертається):

– до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання);
 
 у разі зміни місця проживання – до контролюючого органу за новим місцем проживання або до будь-якого контролюючого органу.

Для заповнення Заяви за ф. № 5ДР використовуються дані паспорта та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Для підтвердження інформації про задеклароване (зареєстроване) місце проживання (перебування) особа подає один з таких документів:

витяг з реєстру територіальної громади;

паспорт, виготовлений у формі книжечки;

тимчасове посвідчення громадянина України;

довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Внесення змін до облікових даних платника податків та виготовлення реєстраційного номера облікової картки платника податків здійснюється протягом трьох робочих днів                 з наступного дня після дня подання фізичною особою Заяви за ф. № 5ДР.
 
           Картка платника податків, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків видається за умови пред’явлення контролюючому органу паспорта.

Нагадуємо, гідно з п. 5 розд. IХ Положення про реєстрацію фізичних осіб                             у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.09.2017 № 822 із змінами та доповненнями у разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Заяві за ф. № 5ДР фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та/або видачі документа, що засвідчує реєстрацію                у ДРФО.

Більш детально ознайомитися із відповідним роз’ясненням можна на вебпорталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс» (ЗІР) за посиланням https://zir.tax.gov.ua/  (категорія 116.09).

 

Головне управління ДПС у Полтавській області


Фото без опису

 

До уваги платників екологічного податку: основні вимоги щодо заповнення декларації

 

Головне управління ДПС у Полтавській області нагадує, що форма  податкової  декларації  екологічного  податку  затверджена  наказом Міністерства  фінансів  України  від  17.08.2015  №  715,  зареєстрований  у Міністерстві  юстиції  України  03.09.2022  за                     № 1052/27497,  із  змінами  (далі  – Декларація). Декларація  містить  додатки,  що  є  її  невід’ємною  частиною,  у  яких платники екологічного податку декларують податкові зобов’язання за:

- викиди  забруднюючих  речовин  в  атмосферне  повітря  стаціонарними джерелами забруднення – у додатку 1 до Декларації;

скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти – у додатку 2 до Декларації;

- розміщення відходів (крім розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної  сировини,  що  розміщуються  на  власних  територіях  (об’єктах) суб’єктів господарювання) – у додатку 3 до Декларації;

утворення  радіоактивних  відходів  (включаючи  вже  накопичені)  –  у додатку 4 до Декларації; 

- за утворення радіоактивних відходів і сплачується за придбання джерел(а) іонізуючого випромінювання – у додатку 5 до Декларації;

- тимчасове  зберігання  радіоактивних  відходів  їх  виробниками  понад установлений особливими умовами ліцензії строк – у додатку 6 до Декларації.

Звітним (податковим) періодом для обчислення податкових зобов’язань                              з екологічного  податку  є  календарний  квартал  (п. 250.1  ст. 250  Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Платники  екологічного  податку  подають  Декларації  протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) кварталу, до контролюючих органів та сплачують податок протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання податкової декларації:

за  викиди  в  атмосферне  повітря  забруднюючих  речовин  стаціонарними джерелами  забруднення,  скиди  забруднюючих  речовин  у  водні  об’єкти, розміщення  протягом  звітного  кварталу  відходів  у  спеціально  відведених  для цього  місцях  чи  на  об’єктах  –  за  місцем  розміщення  стаціонарних  джерел, спеціально відведених для цього місць чи об’єктів;

за  утворення  радіоактивних  відходів  та  тимчасове  зберігання радіоактивних  відходів  понад  установлений  особливими  умовами  ліцензії  строк  –  за  місцем  перебування  платника  на  податковому  обліку  у контролюючих органах.

Податкові  зобов’язання  з  екологічного  податку  обчислюються  у  додатках  до Декларації за кожним видом та об’єктом оподаткування окремо. Вартісні показники Декларації та додатків до неї зазначаються у гривнях з копійками.

            Заповнення додатків до Декларації

Тип додатка до Декларації, звітний період та податковий номер платника або серія (за наявності) та номер паспорта мають бути ідентичними таким показникам, що зазначені                   у Декларації, до якої подається такий додаток.

У  ряд. 3  додатків  до  Декларації  зазначається  інформація  щодо  кодів  за КАТОТТГ, визначених за Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад, затвердженим наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 26 листопада 2020 року № 290:

для додатків 1, 2, 3 до Декларації:

у  рядку 3.1  зазначається  код  за  КАТОТТГ  території  територіальної  громади  на території якої розташоване джерело забруднення; 

у  рядку 3.2  зазначається  код  за  КАТОТТГ  адміністративно-територіальної одиниці за місцем розташування джерела забруднення. 

Для додатків 4, 5, 6 до Декларації:

у рядку 3 зазначається код за КАТОТТГ адміністративно-територіальної одиниці за місцем обліку платника екологічного податку (місцезнаходження контролюючого органу, до якого подається Декларація).

За кожним кодом за КАТОТТГ території територіальної громади, на території якої  розташоване  джерело  забруднення,  складається  окремий  додаток  1,  2,  3  до Декларації (розрахунок).

 

Головне управління ДПС у Полтавській області


Фото без описуФото без опису

Щодо документальних позапланових перевірок суб’єктів господарської діяльності, які здійснюють операції з експорту та імпорту товарів

Головне управління ДПС у Полтавській області повідомляє, що частиною першою статті 13 Закону України від 21 червня 2018 року № 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» визначено, що Національний банк України (далі – НБУ) має право встановлювати граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів, а також винятки та (або) особливості запровадження цього заходу захисту для окремих товарів та (або) галузей економіки за поданням Кабінету Міністрів України.

На сьогодні пунктом 142 постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року № 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану» граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 180 календарних днів.

Водночас пунктом 12 постанови Правління НБУ від 14 травня 2019 року № 67 «Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів» визначено, що граничні строки розрахунків за операціями з експорту товарів, що класифікуються за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1205, 1206 00, 1507, 1512, 1514, 2306, становлять 90 календарних днів та застосовуються до операцій, здійснених з 11 листопада 2023 року.

Відповідно до підпункту 78.1.1 пункту 78.1 статті 78 Податкового кодексу України, документальна позапланова перевірка здійснюється за наявності отримання податкової інформації, що свідчить про порушення платником податків валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, якщо платник податків не надасть пояснення та їх документальні підтвердження на обов'язковий письмовий запит контролюючого органу, протягом 15 робочих днів з дня, наступного за днем отримання запиту.

Під час проведення контрольно-перевірочних заходів при відпрацюванні інформації НБУ щодо виявлених уповноваженими банківськими установами фактів порушення резидентами граничних строків розрахунків за здійсненими операціями з експорту та імпорту товарів, встановлена значна кількість фактів:

неподання резидентом до банківської установи повного пакету документів, потрібних для здійснення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків;

надходження до банківської установи реєстру митних декларацій за операцією резидента, який не є клієнтом цього банку;

надходження коштів від нерезидента за експортною операцією на рахунки резидента в банківській установі, яка не зазначена в митній декларації;

неповідомлення банківської установи про внесення змін до митної декларації на підставі аркуша коригування.

Не надання резидентами до банківської установи повного пакету документів та актуальних даних є обов’язковою підставою для проведення органами ДПС документальних позапланових перевірок.

Наголошуємо, що суб’єкти господарської діяльності, які здійснюють операції з експорту та імпорту товарів, повинні надавати до обслуговуючого банку документи в повному обсязі, які необхідні для здійснення валютного нагляду за дотриманням граничних строків розрахунків.

Своєчасне надання резидентами до банківської установи необхідних документів про зовнішньоекономічні операції зменшить кількість повідомлень НБУ про факти порушень та, як наслідок, зменшить кількість перевірок суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності.

Головне управління ДПС у Полтавській області


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь